VI GJENNOMFØRER SPRENGNINGSARBEIDER OVEN- OG UNDERJORD FOR:

 • Sjaktsprenging
 • Pallspregning
 • Tunnelpåslag
 • Hytte og boligtomter
 • Vei og jernbane
 • Kai og kraftanlegg
 • Kontur/forsiktig sprenging 

 

VI GJENNOMFØRER BORREARBEIDER OVEN- OG UNDERJORD FOR:

 • Pallboring
 • Bolteboring (inkl høy høyder) 
 • Grøfteboring
 • Fordybling
 • Sjaktboring
 • Grunnboring 

 

FAGKOMPETANSE: 

Vi har kompetanse for å utføre mindre injeksjon arbeider underjord.
HJH har kompetanse innen injeksjonsmetodikk, injeksjons boring, injeksjonsutstyr,
HMS, injeksjonsmaterialer, dokumentasjon og verifikasjon.


 

BRUKSOMRÅDE:

 • Innmåling
 • Utsetting
 • Masseberegning
 • Skanning av tunnel, skjæringer
 • Innmåling av bolter og PE-skum

Målebrev utarbeides på innmåling, utsetting, masseberegning mm. 

 • alle
http://www.dev.hjh.no/wp-content/uploads/2016/12/Gravemaskinsj%C3%A5f%C3%B8r-2.jpg