Produkter og tjenester

HJH er en allsidig anleggsentreprenør innen tradisjonelt
anleggsarbeid og fjellsikring i ulike miljøer.
Selskapet har kompetanse, erfaring og rett maskinutstyr
til å kunne utføre ulike tjenester innen mindre og større
samferdselsprosjekt. Selskapet tilbyr tjenester innen, vei, tunnel,
fjellskjæring, underjordsanlegg, vanntunnel, sjakt,
kraftstasjoner og deponi.

Tjenester vi kan tilby er:

  • Last og transport av diverse masse
  • Veianlegg, tunnelarbeid – boring, injeksjon, sikring, rensk, PE-skum, betongsprøyting
  • Boring og sprenging, over- og under jord, tomtearbeid/ grunnarbeid
  • Kommunaltekniske anlegg vei/ vann/ avløp
  • Spunt-arbeid
  • Gravearbeid i forurenset grunn
  • Rivningsarbeid
  • Kontroll av tunneler