Prosjekter

 


 

Rensk og sikring av fjellskjæringer E6 Helgelandspakke nord.
Byggherre: 
Hæhre Entreprenør AS
Anleggsleder: Knut Unhjem
Prosjektbeskrivelse: Oppdraget omfatter rensk og sikring av alle fjellskjæringene i E6 Helgelandpakke nord.

 


 

 

Vedlikehold tunneler i Midtre Hålogaland Vest 2015
Byggherre: 
Statens Vegvesen
Anleggsleder: 
Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: 
Prosjektet omfatter ulike sikringsarbeider i tunneler. E10 Myrlandtunnelen, E10 Falkfjordtunnelen, E10 Nonshagentunnelen, E10 Rørvikskartunnelen, E10 Nappstraumentunnelen, E10 Ramsviktunnelen, FV992 Tangstadtunnelen, FV990 Utakleivtunnelen, Fv992 Undstadtunelen. Rivning og fjerning av eksisterende vann og frostsikring m/nett og fjellband ca 370 m2. Manuell rensk ca 1100 m2 Sikringsbolter ca 129 stk. Nye Lysbolter ca 50stk. Sprøytebetong med armering ca.210 m3. Oppmontering av PE skum med brannsikring ca.300 m2

 


 

 

Vedlikehold tunneler i Midtre Hålogaland 2014/2015
Byggherre:
Statens Vegvesen
Anleggsleder:
Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse:
Oppdraget omfatter ulike sikringsarbeider i tunneler.
Ibestad tunnel FV 848 i Ibestad kommune i Troms Fylke, tunnelens lengde 3 420m
Ryggedalen tunnel FV 820 i Bo kommune i Nordland Fylke, tunnelens lengde 1 633m
Svarthammeren tunnel FV 848 i Ibestad kommune i Troms Fylke, tunnelens lengde 113m
Brokløysa tunnel FV 822 i Ibestad kommune i Nordland Fylke, tunnelens lengde 1 468m

 


 

Fjellsikring Nord- Trønderlag 
Byggherre: Statens Vegvesen
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Oppdraget omfatter fjellrenskning, fjellbolting og sikringstiltak som sikringsnett og isnett.

 


 

Romsdal Tunnel og bergsikring                     
Byggherre: Statens Vegvesen
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Oppdraget omfatter oppgaver innen tunnel- og bergsikring i tunnel og i dagen, på riksveger og fylkesveger i Molde, Fræna,
Eide, Aukra, Misund, Vestnes, Rauma, del av Nesset, del av Gjemnes, del av Averøy, del av Ørskog og del av Lesja kommune. Totalt 17 tunneler.

 


 

Oppdrag Mesta – kontroll av tunneler                     
Byggherre: Mesta
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Kontroll/ inspeksjon tunneler fra Rognan til Lofoten.
Totalt 51 tunneler.

 


 

Fjellsikring Mesta                
Byggherre: Mesta
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: «Kakura» mellom Rognan og Fuske. Rensk og bolting.
Montering isnett og steinsprangnett. Alt arbeid utføres fra tau.

 


 

Svevia – kontroll av tunneler og bergskjæringer             
Byggherre: Svevia
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Kontroll og inspeksjon av tunneler. Vefsen og
Sunndalsøra samt skjæringer Sunndalsøra. Totalt 17 tunneler.

 


 

Umskaret
Byggherre: Statens Vegvesen
Anleggsleder: Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: Prosjektet gjelder utbedring  i tunnelen for å fjerne telehiv og issvuller i kjørebanen.
Hele tunnelen, totalt 3700m. Samarbeidskontrakt med M3 Anlegg.

 


 

Glencore (Mo i Rana)
Byggherre: Glencore
Anleggsleder: Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: Lukking av deponi

 


 

Gunnar Holt (Sandnessjøen)
Byggherre: Gunnar Holt
Anleggsleder: Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: Diverse transport i dagbrudd

 


 

Holmen (Mo i Rana)
Byggherre: Bolt
Anleggsleder: Odd Røberg
Prosjektbeskrivelse: Grunnarbeid bygg og opparb. uteareal

 


 

Diverse transport LNS Storforshei
Byggherre: LNS
Anleggsleder: Odd Røberg
Prosjektbeskrivelse: Diverse transport i dagbrudd

 


 

Fjellsikring Røssåga    
Byggherre: LNS
Anleggsleder: Odd Røberg
Prosjektbeskrivelse: Boring for sikringsbolt/kontur og
festbolt for betong dubber og fundamenter

 


 

Samlekontrakt Stokkvågen                        
Byggherre: Vegvesenet
Prosjektperiode: Høsten 2013- høsten 2014
Anleggsleder: Odd Røberg
Prosjektbeskrivelse: Oppdraget omfatter ombygging av Stokkvågen fergeleie i Lurøy kommune. Den nye
vegen vil delvis følge korridoren til dagens fylkesveg og delvis omfatte omlegging av kommunalveg.
Tiltaket omfatter både utbedring av eksisterende veg og bygging av veg i ny trase.