Vi gjennomfører borre – og sprengningsarbeider over og under jord:

 • Sjaktsprenging

 • Pallspregning

 • Tunnelpåslag

 • Hytte og boligtomter

 • Vei og jernbane

 • Kai og kraftanlegg

 • Kontur/forsiktig sprenging

 • Pallboring

 • Bolteboring (inkl høy høyder)

 • Grøfteboring

 • Fordybling

 • Sjaktboring

 • Grunnboring

Graving og grunnarbeid

 • Grunnarbeid

 • Tomter

 • Grøfter

 • Vegbygging

Vi utfører fjellsikringsarbeider:

 • Manuell og maskinell rensk

 • Spylerensk

 • Borring

 • Bolting/gysing

 • Sikkerhetsnett

 • Injeksjon

 • Dokumentasjon

Vi gjennomfører borre – og sprengningsarbeider over og under jord:

 • Sjaktsprenging

 • Pallspregning

 • Tunnelpåslag

 • Hytte og boligtomter

 • Vei og jernbane

 • Kai og kraftanlegg

 • Kontur/forsiktig sprenging

 • Pallboring

 • Bolteboring (inkl høy høyder)

 • Grøfteboring

 • Fordybling

 • Sjaktboring

 • Grunnboring

Graving og grunnarbeid

 • Grunnarbeid

 • Tomter

 • Grøfter

 • Vegbygging

Vi utfører fjellsikringsarbeider:

 • Manuell og maskinell rensk

 • Spylerensk

 • Borring

 • Bolting/gysing

 • Sikkerhetsnett

 • Injeksjon

 • Dokumentasjon