Vi flytter fjell

Erfaren anleggsentreprenør
med unik kompetanse

Vi gjennomfører borre –
og sprengningsarbeider over og under jord

 • Sjaktsprenging
 • Pallspregning
 • Tunnelpåslag
 • Hytte og boligtomter
 • Vei og jernbane
 • Kai og kraftanlegg
 • Kontur/forsiktig sprenging
 • Pallboring
 • Bolteboring (inkl høy høyder)
 • Grøfteboring
 • Fordybling
 • Sjaktboring
 • Grunnboring
 • Manuell og maskinell rensk
 • Spylerensk
 • Borring
 • Bolting/gysing
 • Sikkerhetsnett
 • Injeksjon
 • Dokumentasjon
Graving og grunnarbeid
 • Grunnarbeid
 • Tomter
 • Grøfter
 • Vegbygging
Skroll til toppen