HJH er en allsidig anleggsentreprenør innen tradisjonelt anleggsarbeid og fjellsikring i ulike miljøer.
Selskapet har kompetanse, erfaring og rett maskinutstyr til å kunne utføre ulike tjenester innen mindre og større
samferdselsprosjekt. Selskapet tilbyr tjenester innen, vei, tunnel, fjellskjæring, underjordsanlegg, vanntunnel, sjakt, kraftstasjoner og deponi.

Tjenester vi kan tilby er:

  • Fjellsikring

  • Veianlegg, tunnelarbeid – boring, injeksjon, sikring, rensk, PE-skum

  • Boring og sprenging, over- og under jord, tomtearbeid/ grunnarbeid

  • Kommunaltekniske anlegg vei/ vann/ avløp

  • Spunt-arbeid

  • Gravearbeid i forurenset grunn

  • Rivningsarbeid

  • Kontroll av tunneler