Prosjekter

Profilutvidelse fylkesveier

Oppdragsgiver: Mesta
Anleggsleder: Knut Unhjem
Prosjektbeskrivelse: 4 Km pall og grøftesprengning langs fylkesvei. Mo i Rana

Grunnarbeid nytt næringsbygg

Oppdragsgiver: Haaland eiendom
Anleggsleder: Knut Unhjem
Prosjektbeskrivelse: Grunnarbeid inkludert sprengning for fundamenter og fordrøyningsanlegg.
Ny infrastruktur på vann og avløp. Sanering av bygg og klargjøring for asfalt.

Div. sprengning i tunnel, Liatinden

Oppdragsgiver: PNC Norge
Anleggsleder: Knut Unhjem
Prosjektbeskrivelse: Sprengning for grøfter, kummer og nisjer i tunnel inkludert grunnarbeid på veikropp og VA-system.

Fjellsikring ny E-18 Rugtvedt-Dørdal

Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør AS
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Fjellsikring på ny firefelts vei E-18, 17 km. Rensking, bolting og sikkerhetsnett. Varighet 2 år.

Fjellsikring E6 Helgeland Sør NTG-Osen

Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør AS
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Rensking, bolting og sikkerhetsnett

Fjellsikring Riks- og fylkesveier for Svevia Helgeland

Oppdragsgiver: Svevia
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Rensk med langgraver og manuell rensk. Skoging, bolting og sikkerhetsnett.

Tonnes rorbu- og småbåthavn utbygging

Oppdragsgiver:T onnes Båtutleie
Anleggsleder: Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: Utsprenging av ca. 15000 m3 fjell, samt mudring på ca. 13000 m3 for utvidelse av småbåthavn. Opparbeidelse og grunnarbeid for 19 nye rorbuer og 45 garasjer.

Fjellsikring skjæring Marka trafostasjon statnett

Oppdragsgiver: Trond Tverå AS
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Rensking og bolting av skjæring i trafostasjon.

Fjellsikring nytt deponi Langøya Holmestrand

Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør AS
Anleggsleder: Benny Eriksen
Prosjektbeskrivelse: Rensking, bolting og sikkerhetsnett i nytt deponi. 90 meter høye fjellvegger.

Rensk og sikring av fjellskjæringer E6 Helgelandspakke nord.

Oppdragsgiver: Hæhre Entreprenør AS
Anleggsleder: Knut Unhjem
Prosjektbeskrivelse: Oppdraget omfatter rensk og sikring av alle fjellskjæringene i E6 Helgelandpakke nord.

Glencore (Mo i Rana)

Oppdragsgiver: Glencore
Anleggsleder: Hans Johnny Høgås
Prosjektbeskrivelse: Lukking av deponi

Skroll til toppen